The Resolution of the “Theology in Ukraine: Organizational and Educational Academic Context” All-Ukrainian Theoretical-Practical Conference with International Participation Print

konference_kyiv.jpgМи, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “БОГОСЛОВ’Я В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ КОНТЕКСТ”, яка відбулася 2-3 квітня 2013 року на базі НПУ ім. М.П. Драгоманова, де внаслідок обговорень та дискусій прийшли до таких висновків та рекомендацій щодо подальших дій:

1. Просити Міністерство освіти і науки України ввести окремо богослов’я до переліку спеціальностей, за якими проводяться присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук у галузі.

2. Створити робочі групи за участі представників відповідних конфесій для розроблення галузевих стандартів за напрямом та спеціальністю «богослов’я» (теологія із зазначенням конфесії).  

3. Здійснити суспільне визнання на державному рівні результатів освітньої та наукової діяльності вищих духовних навчальних закладів та розробити процедуру визнання таких закладів, які створені і функціонують відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».  

4. Розробити процедуру визнання наукових ступенів та вчених звань педагогічних та науково-педагогічних кадрів духовних навчальних закладів в Україні.

5. Враховувати досвід зарубіжних освітніх та наукових теологічних центрів на рівні підготовки галузевих стандартів за напрямом та спеціальністю «богослов’я» (теологія із зазначенням конфесії).

6. Виходячи з міжнародного досвіду, рекомендувати Міністерству освіти і науки України сформувати список провідних закордонних вузів (зокрема богословських), дипломи яких визнаватимуться в Україні без проходження процедури нострифікації. З метою формування такого списку у частині богословських вузів провести консультації з керівниками церков і релігійних організацій України.

7. Підтримати проведення подібних заходів для вирішення нагальних питань з богослов’я в Україні.

 

Учасники конференції

Більше