Viktor Zhukovskyy. The Procedure for Assessing the Quality of Scientific and Pedagogical Work of the Academic Staff of the High Education Institution Print

Головні вимоги щодо забезпечення якості праці академічних працівників прописані в «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти». Згідно з цим документом «навчальні заклади повинні мати у сво­єму розпорядженні певні процедури і критерії, які б засвідчу­вали, що викладачі, які працюють із студентами, мають відпо­відну кваліфікацію і високий фаховий рівень для здійснення своїх службових обов’язків. Ті, хто здійснюють зовнішню перевірку навчального закладу, мають про них знати і оцінити їх у кінце­вому звіті про перевірку». Для того щоб дотримуватись цього стандарту і повноцінно залучати до науково-педагогічного про­цесу викладачів як найважливіший навчальний ресурс, необхідно дотримуватись головних рекомендацій, які є підґрунтям для нього. [...]

Завантажити

Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі //
вид. "Компанія "Манускрипт"", Львів 2014, с. 112-129

Більше