Біблійне богослов’я Друк

Монографії

 1. Барщевський Т. Блаженства – добра новина, Львів, 1999.
 2. Барщевський Т.Євангелські притчі. Конспект лекцій. – Львів: Львівська богословська академія, Катехитично-педагогічний інститут, 2002. – 134 с.
 3. Барщевский Т.Евангельские Притчи.Конспект лекцій для слушателей курсов учителей христианской этики и катехизаторов / перекл. А. Польшин, вступне слово: проф. Л. Стародубцова. – Харьков, 2009. – 224 с.
 4. Барщевський Т.Вступ до біблійних наук.Конспект лекцій. – Львів: Свічадо, (2-ге видання) 2010. – 304 с.
 5. Читання Святого Письма в сім’ї / уклав о. Тарас Барщевський, Львів: Свічадо 2011.
 6. Станішевський Є. Молитовне читання Святого Письма, Львів 2006.

Наукові статті

 1. Барщевський Т.Особа богослова // Богослов’я 65 (2001) pp. 207- 214.
 2. Барщевський Т.«Вибраний народ» Старого Завіту – межі власної ідентичності чи перспектива універсального спасіння? Доповідь виголошена на науковому семінарі: "Християнський універсалізм та націоналізм: Греко-Католицька церква та український націоналістичний рух", Львів, 27 травня 2009 р. // < http://ucu.edu.ua/library/752/> (16.02.2011).
 3. Барщевський Т.Біблійний аспотолят як форма катехизації дорослих // Євангелізація і катехизація дорослих в УГКЦ: виклики і перспективи. Матеріали конференції, Львів 16-17 червня 2008 р., Львів, 2009, ст. 65-74.
 4. Барщевський Т.Старозавітні передумови формування християнської концепції святості // Наукові записки УКУ, Львів 2009, ст. 7-21.
 5. Барщевський Т.Біблійний апостолят в УГКЦ // Слово Боже у житті та місії Церкви в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2009, Львів, 2010. – ст. 96-111.
 6. Барщевський Т. Святе Письмо і його тлумачення в літургійно-культурному контексті Церкви в Україні // Святе Письмо в Катехизі, духовності та културі України: матеріали міжнародної наукової конференції, Львів – Київ, 25-28 травня 2010, Львів 2011. – С. 41-63.

Науково-популярні статті

 1. Барщевський Т.Святий Дух у житті Ісуса Христа, конференція для катехитів з нагоди Ювілею 2000 р., Lviv 1999 // Dzvony, Novi Sad (Yugoslavia), 2000; = Mladina, Radovo (Macedonia), 2000 (македонською мовою).
 2. Барщевський Т. Поклади мене пичаттю на твоїм серці, печаттю на твою руку» (Пп 8,6), // Преображення у Господі. Матеріали Конференції Монашества УГКЦ «Покликання і формація». – Свічадо, Львів 2005, – ст. 239-246.
 3. Барщевський Т.Де хочеш, щоб ми приготовили Тобі їсти Пасху? (Мт 26,17) // Преображення у Господі. Матеріали Конференції Монашества УГКЦ «Покликання і формація». – Свічадо: Львів, 2005. – 23-38.
 4. Барщевський Т. Про новітні спокуси для думки, про справжність Бога і «незагадковість» Юди, про різницю між мистецтвом і «кодом» єресі / інтерв’ю до газети «Україна Молода» номер 094 за 26.05.2006, (16.02.2011).
 5. Барщевський Т.Це робіть на мій спомин» (1 Кр 11,24) // Преображення у Господі. Матеріали Конференції Монашества УГКЦ «Покликання і формація». – Свічадо, Львів 2005, – ст. 157-165.
 6. Барщевський Т. Розповідь неба // Християнин і світ, №3. - 2010. - С. 4-9. - http://xic.com.ua/biblija-pro/4-biblija-pro/98-rozpovid-neba
 7. Барщевський Т.Паломництво у Святому Письмі // Собор (2010).
 8. Теслюк Г. Ставлення до влади старозавітніх пророків // Християнин і світ. №2. - 2010. - С.4-8. - http://xic.com.ua/biblija-pro/4-biblija-pro/36-stavlennja-do-vlady-starozavitnih-prorokiv
 9. Теслюк Г. Відтворення біблійних розповідей у творах мистецтва // Християнин і світ. - №4. - 2010. - С.4-7. - http://xic.com.ua/biblija-pro/4-biblija-pro/100-vidtvorennja-biblijnyh-rozpovidej-u-tvorah-mystectva

Наукова редакція, переклади співпраця

 1. Барщевський I.,о. Михайло Юриста в моїх споминах. Його життя, праця і доба (1987-1982), (= Видання Славонського деканату 3) / підготовка до друку і наукова редакція Т. Барщевський. – Славонський Брод: 2007.
 2. Моя Україна – Божа родина: роботи переможців літературного «Моє серце промовляє до батьків» та образотворчого «Моя Україна – Божа родина» конкурсів, присвячених Року захисту духовного світу дитини, / за редакцією с. Луїза Цюпа, Т. Барщевьский, п. Галина Добош. – Львів: Свічадо, 2007
 3. Дуда Н., Л. Цюпа, А.Козіброда, Моя мандрівка з Ісусом та друзями / богослов. ред. Т. Барщевський, Львів: Свічадо, 2007.
 4. Святе Письмо Старого та Навого Завіту. Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами / переклад тексту о. Іван Хоменко, опрацювання перекладу Й. Мартинець, А. Великий, Т. Олійник, І. Патрило, С. Феденяк, Р. Головацький, М. і В. Ваврик, О. Купранець, мовна редакція: І. Костецькик, В. Барка, М. Орест-Зеров. – Рим: Видавництво оо. Василіян, 1963 [нове, поправлене видання / ред. поправок: Т. Барщевський. – Львів: Місіонер; Свічадо; УБНТ, 2007. – 1125+350 с.]
 5. Катехизм Католицької Церкви: Компендіюм / ред. перекладу та богослов. ред. С. Шевчука, Л. Цюпи, Т. Барщевського. – Свічадо: Львів, 2008. – 200 с.
 6. Сохань Г. Підручник. Основи Християнської Етики. 6 клас. / наукова рецензія Барщевський Т. – Львів: Вид-во Світ, 2008 – 136 с. [рекомендовано МОН України]
 7. Єрусалимська Біблія Новий завіт і Псалми зі вступами і коментарями з «La Bible de Jerusalem» / богослов. ред. Т. Барщевський. – Львів: Свічадо, 2009. – 900 с.
 8. Барщевський Т., Саннікова Т. та ін. Основи християнської етики. Навчальна програма 1-11 класи. – Львів: Свічадо, 2010. – 136 с. [рекомендовано МОН України].
 9. Папська Біблійна Комісія. Тлумачення Біблії в Церкві / наук. ред. українського перекладу Т. Барщевський, – Львів: Свічадо, 2010. – 148 с.
 10. Пісня пісень: Пісня подружжя. Вступ і коментарі Джанфранко Равазі / перекл. вступу та коментарів з італійської О. Бодак, наук. ред. Т. Барщевський – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 204 с.
 11. Посібник для катехита: 10 клас „Життя людини у Христіі”. / наукова рецензія Барщевський Т.– Львів: Свічадо, 2010.
 12. Словник біблійного богослов’я / за редакцією Ксав'є Леон-Дюфура, Жана Люпласі, Августина Жоржа, П'єра Грело, Жана Гійє, Марка-Франсуа Лакана, / переклад на укр. мову під загальною редакцією Вл. Софрона Мудрого, ЧСВВ… Т. Барщевський. – [Жовква]: Місіонер, 22010 – с. 992.
 13. Венедикт ХVI, Післясинодальне апостольське повчання Verbum Domini [Слово Господнє], 30 вересня 2010 / наук. ред. українського перекладу Т. Барщевський,  Львів: Свічадо 2011. – 176 с.
 14. Синод Єпископів Української Греко-католицької Церкви, Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: “Христос – наша Пасха” / секретар комітету по написання Катехизму Т. Барщевський. – Львів: Свічадо, 2011. – 336 с. + 64 іл.
Більше