Богословські праці Друк

Монографії

 1. Барщевський Т. Блаженства – добра новина, Львів, 1999
 2. Барщевський Т. Вступ до біблійних наук. Конспект лекцій. – Львів: Свічадо, (2-ге видання) 2010. – 304 с.
 3. Барщевський Т. Євангелські притчі. Конспект лекцій. – Львів: Львівська богословська академія, Катехитично-педагогічний інститут,2002. – 134 с.
 4. Бойко І. Біоетика, скрипти для студентів, Український Католицький Університет, Львів 2008. – 180 с.
 5. Boyko Ihor, Il senso della vita umana nel dibattito bioetico contemporaneo. Львів: Львівські куншти, 2006. – 395c.
 6. Haley Ihor, Iudex peritus peritorum, Рим, 2008.
 7. Димид М. La figura giuridica del vescovo della Chiesa unita di Kyiv, Roma 1999.
 8. Димид М. Греко-католицька еклезіологія – Херсонеське таїнство свободи, Львів 2007.
 9. Димид М. Єпископ Київської Церкви, Львів 2000.
 10. Димид М. Отець Іван. Христовий воїн на чужині, Львів 2008.
 11. Димид М. Про віру, святі таїнства, життя Церкви, Львів 2009.
 12. Димид М. Про Святе Письмо, секти та спасення, Львів 2010 (Співавтор).
 13. Димид М. Учительське служіння Церкви та святі Таїнства – Канонічне право III (Під керівництвом), Львів 2008.
 14. Жуковський В. Проблема “energeia” у філософській думці Григорія Палами. - 2009. - 198 с. (Кандидатська дисертація, на правах рукопису)
 15. Zhukovskyy V. The impact of the Development of Palamas’ Theology of the Distinction between the Divine Essence and Energies on the Development of the Theology of Deification. (Licentiate Thesis). – Leuven, 2001.
 16. Zhukovskyy V. The notion of the Deification of the Human being in Greek Theology. (Master’s Thesis). – Leuven, 2000.
 17. Zaviyskyy R. “The Notion of 'Person' In the Work of John D. Zizioulas: The Influence of the Greek Fathers”. (Master’s Thesis), Leuven, 2000.
 18. Zaviyskyy R. “The Notion of Personhood in the Thought of J. D. Zizioulas and its Implications for Trinitarian Theology and hristology” (Licentiate Thesis), Leuven, 2001.
 19. Кindiy O. Christos Didaskalos: The Christology of Clement of Alexandria. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.
 20. Кіндій О. Подорож до Грузії. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2008.
 21. Кришталь Г. Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego. Studium teologicznomoralne (Проблема зла в творчості Ф. Достоєвського.Богословсько-моральне дослідження). Lublin2004 (304 s.)
 22. Кришталь Г. Етика статевості і подружнього життя. Скрипт для студентів. Львів 2009 (290 с.)
 23. Кришталь Г. Співатор: „Плідність: дар і завдання. Навчальний посібник з розпізнавання плідності”. Львів 2007.
 24. Rudeyko V. Die Reform des Stundengebets in der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine unter besonderer Berücksichtigung der Vesper,2007.
 25. Rudeyko V. Gottesdienstbuch. Der lutherische Gottesdienst in der byzantinisch-slawischen Tradition. Eine deutschsparchige Studienausgabe der Gottesdienstordnung der Ukrainischen Lutherischen Kirche für die Praxis eingerichtet und herausgegeben von Reinhard Thöle und Vasyl
 26. Rudeyko, Bogen Verlag, 2. Auflage, Darmstadt 2006 (auch in Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 43 (2004)) (http://www.ostkirchlicher-konvent.de/literatur.htm)
 27. Rudeyko V. Molytvoslov – Gebetbuch. Die Heilige Taufe, Die Krönung, Das Begräbnis, Das Abendlob, Das Morgenlob herausgegeben von Reinhard Thöle und Vasyl Rudeyko, Bogen Verlag, Darmstadt 2006. (http://www.ostkirchlicher-konvent.de/literatur.htm)
 28. Rudeyko V. Studien zur Geschichte des byzantinischen Orthros. Historische Vergewisserung für eine heutige Praxis der Gemeindeliturgie, Hamburg 2010 (http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-5199-9.htm)
 29. Sabat P. L’Eucologio Kieviano della Biblioteca Apostolica Vaticana,N. 15 del fondo Borgio-Illirico. Parte IV (ff. 356-453),Romae 2005.
 30. Sabat P. L’Eucologio Kieviano della Biblioteca Apostolica Vaticana,N. 15 del fondoBorgio-Illirico. Parte IV (ff. 356-453),Romae 2009.
 31. Станішевський Є. Молитовне читання Святого Письма, Львів 2006.

Наукові статті

 1. Барщевський Т. «Вибраний народ» Старого Завіту – межі власної ідентичності чи перспектива універсального спасіння? Доповідь виголошена на науковому семінарі: "Християнський універсалізм та націоналізм: Греко-Католицька церква та український націоналістичний рух", Львів, 27 травня 2009 р. // (16.02.2011)
 2. Барщевський Т. Біблійний апостолят в УГКЦ // Слово Боже у житті та місії Церкви в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2009, Львів, 2010. – ст. 96-111.
 3. Барщевський Т. Біблійний аспотолят як форма катехизації дорослих // Євангелізація і катехизація дорослих в УГКЦ: виклики і перспективи. Матеріали конференції, Львів 16-17 червня 2008 р., Львів, 2009, ст. 65-74.
 4. Барщевський Т. Особа богослова // Богослов’я 65 (2001) pp. 207- 214.
 5. Барщевський Т. Святе Письмо і його тлумачення в літургійно-культурному контексті Церкви в Україні // Святе Письмо в Катехизі, духовності та културі України: матеріали міжнародної наукової конференції, Львів – Київ, 25-28 травня 2010, Львів 2011. – С. 41-63.
 6. Барщевський Т. Старозавітні передумови формування християнської концепції святості // Наукові записки УКУ, Львів 2009, ст. 7-21.
 7. Бойко І. «Моральна оцінка суїциду», в Матеріали І Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Камянець-Подільський: Буйницький О. А., 2008 – 74-87.
 8. Бойко І. «Стосунки між лікарем і особою з психічними розладами», в Матеріали науково-практичної конференції Психічні розлади серед населення України: роль і завдання Церкви, відповідальність держави і суспільства. – 51-60. 31 жовтня 2006 р. м. Івано-Франківськ.
 9. Бойко І. Морально-етичний аспект терапевтичного використання стовбурових клітин // Наукові записки Українського католицького університету, Ч. 1, серія «Богослов’я» 1, Львів 2009, с. 193-204.
 10. Boyko Ihor, «Zum gegenwärtigen Stand der Bioethik in der Ukraine», in Zeitschrift für medizinische Ethik, 53. Jahrgang 2007, Heft 4, – 331-341.
 11. Галей І. Конкордат: єдина та основна міжнародна форма унормування взаємин між Церквою і державою.
 12. Галей І. Нездатними для укладання подружжя є ті, які мають брак оцінюючого розпізнання щодо істотних подружніх прав і обов’язків, які взаємно передаються і приймаються. (кан. 818, 2-е). (готується до публікації).
 13. Галей І. Різниця між правами мирян у ККЛЦ та ККСЦ (готується до публікації).
 14. Галей І. Хто одружується, обманутий підступом, той укладає його неправосильно. кан. 821 ККСЦ. (готується до публікації).
 15. Галей І. Церковний Суддя: неупереджений тлумач закону, та“super partes” у розгляді подружніх справ.
 16. Димид М. «Ad limina Apostolorum. Від заперечення до ствердження помісности Церкви», Патріярхат 2 (2008).
 17. Димид М. «Chemins de réconciliation en Europe – Ukraine: Recherche de la communion eucharistique», Chrétiens en Marche – Bulletin oecuménique 102 (Avril-Juin 2009) 4.
 18. Димид М. «Dalla dipendenza all’autonomia: esperienza della Chiesa greco-cattolica ucraina nella seconda metà del XX secolo» для Kanon 21 (2010) Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen 200-212.
 19. Димид М. «Ekleziologia Ukrajinskiej gréckokatolickej cirkvi: Z Podhl'ady do buducnosti», Vychodna katolicka teologia v premenach casov. Koszyce 2004.
 20. Димид М. «Gli apporti ecclesiologici di Suа. Ecc. Josyf (Slipyj)», Folia Teologica 10 (Budapest 1999) 155-178.
 21. Димид М. «Klęska głodu w roku 1933 i jej reperkusje dla stworzenia Bożego – człowieka», Colloquia Theologica 9, Opole 2008. S.Rabiej (red.).
 22. Димид М. «Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich w praktyce Kościoła na Ukrainie i w ukraińskiej diasporze», Unitas in varietate, Materiały z Międzynarodowej Konferencji.
 23. Димид М. «Kresťanská iniciácia». Vysluhovanie sviatostí podl'a Malého trebníka» (Recensione ruthena), Prešov 2007, 90-121.
 24. Димид М. «L’ecclésiologie du martyre». Actes du Colloque «Sang des martyrs, Semence d'Eglise» Paris, 2004, Supplément à la revue l’Eglise dans le Monde № 123, 3 trimestre, 83-85.
 25. Димид М. «Les enjeux de l’abandon du titre de ‘patriarche d’Occident’», Istina 51 (2006) 24-32.
 26. Димид М. «Mater sеmper est certa, or Normative-Canonical Principles of Temporary Ecumenism», Friendship, An Ecumenical Value, Lviv 2006, 121-131.
 27. Димид М. «Méditation sur l’Eglise», Le Lien 3 (2004) 69-78.
 28. Димид М. «Survol de l’Eglise Greco-Catholique Ukrainienne», Le Lien 3 (2004) 65-67.
 29. Димид М. «Un regard ukrainien sur les problèmes majeurs des relations entre l’Ukraine et la Russie», Colloquia Theologica 10, Opole 2009. S. Rabiej (red.), Chemins de réconciliation en Europe.
 30. Димид М. «А що після візиту єпископа Риму в Україну» Богословія 66-1 (2002) 13-19.
 31. Димид М. «Висновки та пропозиції Конгресу богословів УГКЦ «Євхаристійне сопричастя – виклик традиції та сучасності для традиційних Церков», скликаного Українським Богословським Науковим Товариством у Львові 2-4 січня 2007 р.Б.» – Від імени учасників Конгресу митр. прот. д-р Михайло
 32. Димид, голова Українського Богословського Наукового Товариства, Патріярхат 3 (2007).
 33. Димид М. «Від Берестя до Лондона або, що змінилось в унійній політиці Ватикану», Патріярхат 6 (2009).
 34. Димид М. «Віра Київської Церкви – в єдиному євхаристійному жертвоприношенні». Патріярхат 1 (2006) = http://www.patriyarkhat.org.ua/ukr/archive/article;202;392/.
 35. Димид М. «Вступ» до книги: Собори Львівської Єпархії XVI-XVIII століть: документи та матеріяли упорядкованої доктором Ігорем Скочилясом, Львів 2006.
 36. Димид М. «Еклезіологічно-канонічні перспективи богослов’я в Україні». Майбутнє богослов`я в Україні. Матеріали І Всеукраїнської конференції 19-20 листопада 2009 р., Київ 2010, 15-24.
 37. Димид М. «Євхаристійне сопричастя», Патріярхат 11-12 (2005).
 38. Димид М. «Завдання і перспективи Інституту Церковного Права», Богословія 65 (2001) 340-342.
 39. Димид М. «Каноніст Лев Глинка», Метрон 5-6 (2007-9) 11-31.
 40. Димид М. «Концепція Богословської Освіти в Україні» (ред.), Богословія 64 (2000) 6-25.
 41. Димид М. «Мішані чи не мішані християнські подружжя», Foyers mixtes chrétiens (Lyon 2008), 161.
 42. Димид М. «Недосяжна еклезіологічна ідентичність нащадків колишньої Київської Церкви», Богословія 66-1 (2002) 157-165.
 43. Димид М. «Номенклатура назв навчально-наукових інституцій за нормами Кодексу Канонів Східних Церков», Богословія 65 (2001) 228-236.
 44. Димид М. «Патріархат: передумови створення і реальність», Сопричастя 2 (2002) 112-130.
 45. Димид М. «Поняття Церкви в сьогоднішній культурі». Історія релігій в Україні: науковий щорічник (2005), кн. 2. Львів 2005, 454-461.
 46. Димид М. «Послання Церков з нагоди 60 річчя Львівського Псевдо-собору: Критичний аналіз», Метрон 4 (2006) 28-54.
 47. Димид М. «Природа і місія Церкви» в контексті УГКЦ», http://www.ecumenicalstudies.org.ua/konferentsiji/830/2007/04/19/90 = http://icl.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=66. = Метрон 5-6 (2009) 36-62.
 48. Димид М. «Просвіщення», Метрон 4 (2006) 124-168.
 49. Димид М. «Психологія Сходу: кроки щодо вирішення окремих проблем, порушених у книзі Володимира Соловйова «Росія і Вселенська Церква». Метрон 2 (2004) 33-36.
 50. Димид М. «Свят-Вечір (Символіка Свят-вечірньої проскомидії)», Історія релігій в Україні: науковий щорічник (2007), кн. 2. Львів 2007, 454-461 = Львівські Архиєпархіяльні Вісті 12 (2005) 32-46.
 51. Димид М. «Слово». – Вступ до видання: Лист Івана Павла ІІ до Митців. Львів 2006.
 52. Димид М. «Соціальна роль та функції Церкви і її моральне призначення». Науковий вісник Чернівецького університету, вип. 242-243 (2005), 15-20.
 53. Димид М. «Фінансова відповідальність парохії за життя єпархії». Метрон 1 (2003) 42-49.
 54. Димид М. «Чи перспективна екуменічна позиція УГКЦ?», Богословія 65 (2001) 94-109.
 55. Димид М. «Що Богу миле і людей з’єднює – Архимандрит Унівський Климентій Шептицький про Церкву», Патріярхат 7-8 (2008).
 56. Димид М. «Що непокоїть: рішення Папи чи його можливі наслідки?», Патріярхат 5 (2006).
 57. Димид М. Naukowej połączonej z prezentacją polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin, KUL - 20 lutego 2002 r. red. L. Adamowicz, Lublin 2003.
 58. Димид М. Деякі думки щодо проблем піднятих на між’єпархіяльній конференції «Парохія як частина єпархії». Метрон 1 (2003) 105-120.
 59. Димид М. Доктрина і процедура в Українській Греко-Католицькій Церкві. «Метрон». Журнал з церковного права. № 7-8 (2010-2011) 7-24.
 60. Димид М. Міжєпархіяльна структура Києво-Галицької патріаршої Церкви, Метрон 5-6 (2007-9) 89-102.
 61. Димид М. Партикулярне право в УГКЦ. «Метрон». Журнал з церковного права. № 7-8 (2010-2011) 73-78.
 62. Димид М. Патріярх Заходу, Метрон 4 (2006) 7-18.
 63. Димид М. Повноваження викладати священні науки. «Метрон». Журнал з церковного права. № 7-8 (2010-2011) 53-65.
 64. Димид М. Титул «Патріярх Заходу» вже не належить Папі Римському», Патріярхат 3 (2006).
 65. Димид М. Форми автономії у Східних Церквах. «Метрон». Журнал з церковного права. № 7-8 (2010-2011) 173-191.
 66. Димид М. ХХ-ліття Кодексу Канонів Східних Церков у Сандомирі. «Метрон». Журнал з церковного права. № 7-8 (2010-2011) 159-172.
 67. Жуковський В. Antiochia i Aleksandria, czy zawsze teologiczna polaryzacja? Problem transcendencji oraz immanencji Boga w teologii Cyryla Aleksandryjskiego oraz Jana Złotoustego. Матеріали міжнародної патристичної конференції в Любліні, 11 листопада 2011 р. Тема конференції: «Patriarchaty Wschodu w starożytności». Організатор: Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ.
 68. Жуковський В. Антиномічний метод Григорія Палами у його вченні про Божественну енергію // Університет. – 2008. – № 3. – С. 93 – 99.
 69. Жуковський В. Бог як трансцендентність та іманентність у філософії Юстина Філософа // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. № 8. Філософські науки. Луцьк. – 2007. – С. 154 – 159.
 70. Жуковський В. Божественна енергія і її значення у богослов’ї Тантризму // Східний світ. – 2009. – № 3. – С. 35-50
 71. Жуковський В. Догматичність християнського праксису і постмодерна туга за онтологічним досвідом (Східнохристиянський погляд на значення догмату для сучасності) // Матеріали І Всеукраїнської конференції 19-20 листопада 2009 р. «Майбутнє богослов’я в Україні». – Київ: Інститут релігійних наук св.Томи Аквінського, 2009. – С. 34-48.
 72. Жуковський В. Досвітнє богослов’я святого Григорія Палами, як універсальна відповідь на виклики Постмодерної доби // Релігія і громадянське суспільство: криза ідентичності і нові виклики постсекулярного суспільства: сьомий міжнародний семінар, 8 – 10 лист. 2007 р.: доповідь. – Ялта, 2007. – С. 51 – 55.
 73. Жуковський В. Ісихазм і християнська містика // Київська Старовина. – 1996. – № 1. – С. 110 – 124.
 74. Жуковський В. Концепція розрізнення між Божественною сутністю і енергією в філософсько-богословській думці Григорія Палами // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Філософія. Випуск 9. Тернопіль, 2003. – C. 51 – 56.
 75. Жуковський В. Онтологічний реалізм Обоження людини як ключова парадигма біблійно-патристичної антропології згідно з богомисленням Григорія Палами // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: ІІ Всеукр. міжконфесійна християнська науково-практична конф., 15-17 січ. 2009 р. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 131-139.
 76. Жуковський В. Поняття dynamis і проблема осмислення присутності божественного буття у світі у філософії досократиків // Людина. Світ. Суспільство. (До 175-річчя Філософського факультету). Дні науки Філософського факультету – 2009: міжна. наук. конф., 21 – 22 квіт. 2009 р.: матеріали допов. та вист. – К.: 2009. – Ч. І. – С. 24 – 26.
 77. Жуковський В. Природа і завдання богословського пізнання істини: східнохристиянський погляд // Колегія. – 2009. – №5-6 (18-19). – С.368-386.
 78. Жуковський В. Проблема єдності, триєдності та множинності енергії Бога у філософії Григорія Палами // Дні науки Філософського факультету – 2008: міжна. наук. конф., 16 – 17 квіт. 2008 р.: тези допов. – К.: 2008. – Ч. ІІ. – С. 121 – 122.
 79. Жуковський В. Проблематика відношення між Богом і світом у філософії Філона Олександрійського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. № 12. Філософські науки. Луцьк. – 2008. – С. 131 – 135.
 80. Жуковський В. Святий Григорій Палама і проблема його церковної легітимізації УГКЦ // Наукові записки УКУ. – 2009. – № 1. – С. 145 – 159.
 81. Жуковський В. Сотворений світ як середовище несотвореної Божественної енергії (Згідно з богомисленням Григорія Палами) // Духовність як основа сталого розвитку сучасного українського суспільства: соціокультурний, релігійний, еколого-економічний і мистецький аспекти: міжнар. наук. конф., 18 – 19 вер. 2008 р.: тези допов. – Львів, 2008. – С. 108 – 110.
 82. Жуковський В. У пошуку за скарбом / Святі отці про молитву та духовну тверезість. Передмова. – Львів, Свічадо, 2007. – 352 с.
 83. Жуковський В. Післямова до двох томів українського перекладу «Добротолюбія». – Львів: Свічадо. 2009. – 45 000 знаків.
 84. Жуковський В. Християнська віра перед лицем економіко-політичної кризи в Україні // Матеріали Х науково-практичної конференції «Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії», організованою Національною академією управління і Центром перспективних досліджень, м. Київ, 20 травня 2010 р. Публікація в збірці Матеріалів конференції.
 85. Кашук О. Droga doskonalenia chrześcijańskiego w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Ruch biblijny i liturgiczny” LXI (2008), s. 143-153.
 86. Кашук О. Istota i cechy niebiańskiego szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Analecta Cracoviensia” XL (2008), s. 153-163.
 87. Кашук О. Niebiańskie szczęście jako komunia z Bogiem w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, w: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, red. J. Pałucki, P. Szczur, M. Szram, M. Wysocki, Lublin 2009, s. 239-254.
 88. Кашук О. Powołanie człowieka do szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” z. 28 (2008), t. 52/1, s. 411-424.
 89. Кашук О. Utrapienie a prawdziwe ziemskie szczęście w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” z. 27 (2007), t. 50-51, s. 379-395.
 90. Кашук О. Земний добробут у житті праведних та неправедних людей у вченні папи Григорія І (Двоєслова), „Наукові записки Українського католицького університету”, 1 (2009), c. 95-108.
 91. Кашук О. Земні блага як цінність в ученні Григорія Великого, w: Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. T. 20: Сучасна парадигма управління та Острозька Біблія, Львів 2009, c. 97-99.
 92. Кашук О. Суть і характерні риси щастя, пов’язаного з володінням земними благами, у творчості Григорія Великого, „Вісник Львівського національного університету ім.. Івана Франка”, 122 (2010), с. 255-262.
 93. Кащук О. Минуче щастя у творчості Григорія Великого, „Наукові записки Львівського університету бізнесу та права” 2 (2008), c. 204-216.
 94. Кіндій О. Diakonos tou theou: погляд на досконалого християнина через призму ранньохристиянського поняття дияконії // буде опубліковано в збірнику матеріялів і статей Міжнародної патристичної конференції, Львів, 11-12 вересня 2009.
  Кіндій О. The Christological Notion of Diakonos in Clement of Alexandria // буде опубліковано в наступному номері журналу Studia Patristica.
 95. Кіндій О. Богослов’я ікони св. Йоана Дамаскина – Покровителя Українського Богословського Наукового Товариства // буде опубліковано в наступному номері журналу Богослов’я.
 96. Кіндій О. До нарису христології Климента Олександрійського: Christos Didaskalos // Богослов’я 69. Львів 2005 – C. 118-145.
 97. Кіндій О. Ранньохристиянські джерела про збереження природи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України – Львів 2008 – C. 125-132.
 98. Кіндій О. Частотне вживання варіантів написання грецької Θ (ф/т/х, інші) в українських текстах XIX ст. // Перекладацька майстерня 2000-2001. Наукові записки перекладацької майстерні. Т. 2. – Львів: Центр гуманітарних досліджень, 2002 – C. 224-236.
 99. Кришталь Г. „Життя без шлюбу” – за і проти. До коренів явища безшлюбного співжиття // Вісник Інституту Родини і подружнього життя Українського Католицького Університету № 6 «Безшлюбне співжиття». Причини, наслідки, позиція Церкви. Львів 2011, с. 60-86.
 100. Кришталь Г. Dynamizm wolności. Aspekt teologiczno-moralny (Динамізм свободи з богословсько-морального аспекту) // Drogi rozwoju. Od uzależnienia do wolności. Red. M. Tatala, J. Karczewski OFMCap. Zakroczym 2007, s. 89-104.
 101. Кришталь Г. Kulturowo-społeczne tło uzależnień (Культурно-суспільний фон узалежнень) // „Moralne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki”. Red. A. Derdziuk, J. Karczewski. Zakroczym 2003, s. 17-29.
 102. Кришталь Г. Problem wychowania seksualnego w szkole na terenie Ukrainy Zachodniej (Проблема статевого виховання в школі на терені Західної України) // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole”. Red. K. Glombik. Opole 2010, s. 25-38.
 103. Кришталь Г. Zespół proaborcyjny. Pogląd moralno-teologiczny (Постабортний синдром. Богословсько-моральний погляд) // „Małżeństwo i rodzina wobec aborcji”. Red. M. Z. Stepulak. Lublin 2010, c. 183-189.
 104. Кришталь Г. Алкогольна залежність – загроза для сімейного життя // «Що несе з собою хвороба алкоголізму”. Збірник статей про проблеми пов’язані з надмірним вживанням алкоголю. Тернопіль 2007, с. 22-30.
 105. Кришталь Г. Евтаназія в контексті права на гідну смерть // “Гідність людського тіла”. Вісник Інституту родини і подружнього життя Українського Католицького Університету № 4. Львів 2004, с. 85-106.
 106. Кришталь Г. Культурно-суспільний контекст алкогольної залежності // «Що несе з собою хвороба алкоголізму”. Збірник статей про проблеми пов’язані з надмірним вживанням алкоголю. Тернопіль 2007, с. 13-21.
 107. Кришталь Г. Між "культурою смерті" і "культурою життя" // Вісник Митрополичої Комісії в справах сім"ї № 1. Львів 2006, с. 25-33.
 108. Кришталь Г. Моральне виховання у сім’ї як можливість виходу з антропологічної кризи // «Сімейні взаємини». Вісник Інституту Родини і подружнього життя Українського Католицького Університету № 5. Львів 2007, с. 38-67.
 109. Кришталь Г. Моральний аспект застосування напротехнологій у вирішенні проблеми подружньої неплідності // «Польська та українська сім’я перед викликами сучасності». Упоряд. Ю. Горбанюк, Г. Кришталь, М. Хухра. Львів 2010, с. 95-106.
 110. Кришталь Г. Природа: обмеження чи шанс? Віднайдення втрачених орієнтирів // «Гідність і покликання жінки в сучасному світі». Матеріали міжнародної науково-аналітичної конференції (Львів, 7-8 травня 2009, с. 110-127.
 111. Кришталь Г. Природне планування сім’ї у вченні Вселенської Церкви // Релігійно-суспільне видання «Радість віри» (Archidiecezja Lwowska Obrządku Łacińskiego) 2005 № 8, с. 7-9.
 112. Кришталь Г. Роздуми над джерелами зла у світлі творчості Ф. Достоєвського // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 563-564. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 109-115.
 113. Кришталь Г. Роздуми над трагічним і “проклятим” даром свободи на основі творів Ф. Достоєвського /// Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – Київ, 2011. –Вип. 46. – C. 470-478.
 114. Кришталь Г. Роль сім’ї в моральному вихованні дітей та молоді // Матеріали І Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». Кам’янець-Подільський 2008, с. 311-329.
 115. Петрович М. Liturgical Experience as a Basis for Common Theology in the Kyivan Church (Спільний літургійний досвід як основа спільного богословлення в Київській Церкві) // Friendship as an Ecumenical Value (Дружба як екуменічна цінність), Львів, УКУ, 2005 с. 88-94.
 116. Петрович М. The Addition of Slavic Saints to 17th-Century Liturgical Calendars of the Kyivan Metropolitanate (Включення слов’янських святих до місяцесловів Київської митрополії в 17-му столітті). В друку: Leuven, Peeters.
 117. Петрович М. The Recensio Ruthena Slavic Sanctoral Reform: Principles, Procedures, Results, Perspectives (Реформа місяцеслова слов’янських святих у римських літургійних виданнях Recensio Ruthena: Принципи, методика, результати й перспективи) // Bollettino della Badia greca di Grottaferrata (Бюлетень Гротаферратської Лаври) III серія, 5 (2008) 283-298.
 118. Петрович М. Академічна програма Літургійно-катехитично-пасторальної секції Українського богословсього наукового товариства // Богословія, 61-62 (1997-98) 263-271.
 119. Петрович М. Вшанування східних та західних святих в місяцеслові Греко-Католицької Церкви (на матеріалах дискусій Львівської Міжєпархіяльної літургійної комісії 1930-1935 рр.) // Українське релігієзнавство. – 2011.
 120. Петрович М. Літургійні терміни у «Релігієзнавчому словнику». Богословсько-термінологічний коментар // Християнство і українська мова, Київ-Львів, 2001, с. 35-49.
 121. Петрович М. Образ святості Київської Церкви в працях перших унійних істориків: на прикладі Specimen ecclesiae ruthenicae Ігнатія Кульчинського ЧСВВ (1733-1734) // Наукові записки Острозької академії. – В друку, 2011.
 122. Петрович М. Слов’янські святі в ревізіях літургійних книг в Унійній Церкві у 18-му столітті // Гілея. – В друку, листопад 2011.
 123. Петрович М. Христове воплочення чи втілення? До методології усталення богословської термінології» // Сучасна українська богословська термінологія: Від історичних традицій до нових концепцій, Львів: Львівська Богословська Академія, 1998, с. 233-243.
 124. Петрович М. Чи потрібний для УГКЦ процес беатифікації? // Богословія 69 (2005) 103-117.
 125. Рудейко В. Окреслення та пояснення окремих частин вечірні // Богослов’я №69/-4(2005), 43-66.
 126. Рудейко В. Принцип ad fontes у сучасних літургійних реформах слов’янських церков візантійської традиції//Українське релігієзнавство. – 2010. – Вип. 55. – С. 134-140.
 127. Рудейко В. Святкування християнського похорону//Наукові записки УКУ №3(2012) (у друці) (Коротша версія див. http://dorohoyumolytvy.blogspot.com/2011/11/blog-post.html)
 128. Рудейко В. Степенні антифони у контексті недільної утрені// Історичне релігієзнавство — 2010. - В.3 — С. 185-192.
 129. Рудейко В. Час посту у літургії // Партіярхат №2 (411) березень-квітень 2009 (http://patriyarkhat.org.ua/ukr/authors/article;554/)
 130. Рудейко В. Час та простір літургійної молитви// Патріархат №5(2011), 10-14.
 131. Rudeyko V. Die Feier der Begräbnisliturgie in den altorientalischen Kirchen // Studia Bobolanum 4 (2009), 133-144.
 132. Сабат П. Величання Богородиці, нашої Матері і Заступниці, Покровительки і Захисниці, Пречистої Діви Марії в богослужіннях// Alma Mater.–Roma-Italia, 2003-2004. №. 69. – C. 16-20.
 133. Сабат П. Унікальність рукописного Київського Требника (XV-поч. XVIст) Апостольської Ватиканської бібліотеки з фонду Борджіо-Ілліріко № 15 для історії рукописної спадщини Київської Русі. // Українське релігієзнавство (Бюлетень Української Асоціації релігієзнавці і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України). – К., 2011. – № 59. – C. 44-54.
 134. Сабат П. Церковні устави князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого рукописного Київського Требника (XV-поч. XVI cт.) Апостольської Ватиканської Бібліотеки з фонду Борджіо-Ілліріко № 15. // Науковий вісник Ужгородського Унівекситету. Ужгород, 2011. –№. 26 (Серія Історія). – C. 242-247.


Науково-популярні статті

 1. Барщевський Т. Поклади мене пичаттю на твоїм серці, печаттю на твою руку» (Пп 8,6), // Преображення у Господі. Матеріали Конференції Монашества УГКЦ «Покликання і формація». – Свічадо, Львів 2005, – ст. 239-246.
 2. Барщевський Т. Розповідь неба // Християнин і світ, №3 (липень 2010) 4-9.
 3. Барщевський Т. Де хочеш, щоб ми приготовили Тобі їсти Пасху? (Мт 26,17) // Преображення у Господі. Матеріали Конференції Монашества УГКЦ «Покликання і формація». – Свічадо: Львів, 2005. – 23-38.
 4. Барщевський Т. Паломництво у Святому Письмі // Собор (2010).
 5. Барщевський Т. Про новітні спокуси для думки, про справжність Бога і «незагадковість» Юди, про різницю між мистецтвом і «кодом» єресі / інтерв’ю до газети «Україна Молода» номер 094 за 26.05.2006, (16.02.2011).
 6. Барщевський Т. Святий Дух у житті Ісуса Христа, конференція для катехитів з нагоди Ювілею 2000 р., Lviv 1999 // Dzvony, Novi Sad (Yugoslavia), 2000; = Mladina, Radovo (Macedonia), 2000 (македонською мовою).
 7. Барщевський Т. Це робіть на мій спомин» (1 Кр 11,24) // Преображення у Господі. Матеріали Конференції Монашества УГКЦ «Покликання і формація». – Свічадо, Львів 2005, – ст. 157-165.
 8. Димид М. "Що ж це за свято - Великдень?". http://www.plast.org.ua/news?newsid=6029.
 9. Димид М. «Les conséquences des persécutions sur l'Église en Ukraine», // Actes du Colloque Martyrs du XX siècle. – Paris, 2001. – Supplément a la revue EdM № 110, 2 trimestre.
 10. Димид М. «Parę refleksji o Ukraińskim Kościele Greckokatolickim», Przegląd Powszechny 7 (2004).
 11. Димид М. «Situation confessionnelle en Ukraine a la veille de la visite du Pape Jean-Paul II», Actes du Colloque du 27 mars 2001: A L’Universite Catholique de Lyon. Lyon, 2001
 12. Димид М. «The Situation of the Ukrainian Catholic Church in the Soviet Union», Christian Orient 1986, March-June.
  Димид М. «Wyzwania wspόłczesności stojace przed teologia na Ukrainie». Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, T. 3, Lublin 2005, 607-620.
 13. Димид М. «Венедикт XVI і Україна», Львівські Архиєпархіяльні Вісті 5 (2005) 41-55 = «Le Pape Benoit XVI et l'Ukraine», Université Catholique d’Ukraine, http://www.ucu.edu.ua/fr/information/article;1695/.
 14. Димид М. «Конфесійна ситуація в Україні напередодні приїзду Римського Папи Івана Павла ІІ», Людина і Світ 2001.
 15. Димид М. Le Cardinal Lubomyr Husar symbole pour l’Eglise greco-catholique d’Ukraine // Bulletin Paroissial № 24. Avril 2011. Paroisse catholique de rite byzantine Saint-Irénée de Lyon. p. 18-21.
 16. Димид М. Вплив патріарха Любомира на розвиток синодальності і УГКЦ. http://issuu.com/sobornews/docs/1.2011?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/color/layout.xml&backgroundColor=A4112B&showFlipBtn=true.
 17. Димид М. Канонічні відповіді на запитання читачів (близько 200) веб-сайту УГКЦ. Львів-Київ 2004-2011, http://old.ugcc.org.ua/ukr/question/right/; http://www.ugcc.org.ua/80.0.html
 18. Димид М. Критерії помісности Юрія Саквука. http://theology.in.ua/article_print.php?id=40956&name=theme&_lang=ua&.
 19. Димид М. Пасха: каким должен быть состав пасхальной корзины. http://www.cerkva.od.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemid=121.
 20. Димид М. УГКЦ между Востоком и Западом // Der Bote Вестник 1.2011. с. 26-27. http://www.elkras.ru/arhiv/derbote/derbote_vestnik_2011/derbote_vestnik_n1_2011.jdx.
 21. Жуковський В. «Містичний емпірик» теологічному інтелектуалу / http://xic.com.ua/z-zhyttja/21-problema/168-lmistychnyj-empirykr-teologichnomu-intelektualu (14.12.2011)
 22. Жуковський В. Журнал «Християнин і світ»: мета і завдання / Християнин і світ. – №1. – 2009. – С.2-3 (www.xic.com.ua)
 23. Жуковський В. Богословська небезплідність / Наш Собор. - №1 (14).- 2012.-С.20-21
 24. Жуковський В. Критерії оцінки розвитку богослов’я і небезпеки квазібогословлення / Журнал «Християнин і світ» www.xic.com.ua (1.12.2011)
 25. Жуковський В. Людина сотворена Богом, щоб стати богом // Християнин і світ. – 2010. – № 2 – С. 74-78. (www.xic.com.ua)
 26. Жуковський В. Містика матерії, або довкілля як божественне середовище // Християнин і світ. – 2010. – № 3 – С. 16-18. (www.xic.com.ua )
 27. Жуковський В. Отці Церкви – завжди сучасне минуле // Християнин і світ. – 2009. – № 1. – С. 18-21. (www.xic.com.ua)
 28. Жуковський В. Св. Григорій Палама і раціоналізація богослов'я / Арка, Львів, 22(56), 2002.- С.4.
 29. Жуковський В. Святий Григорій Палама повертається // Патріярхат. – 2002. № 3(307). – С. 16 – 17.
 30. Жуковський В. Християнин і світ довкілля / Християнин і світ. – №3. – 2010. – С.2-3.
 31. Жуковський В. Християнин і світ творчості / Християнин і світ. – №4. – 2010. – С.2-3. (http://xic.com.ua/slovo-redaktora/11-hrystyjanyn-i-svit-tvorchosti )
 32. Жуковський В. Християнин і світ української політики / Християнин і світ. – №2. – 2010. – С.2-3 (www.xic.com.ua)
 33. Жуковський В. Через Воплочення до Обожествлення / Арка, Львів, 1, 2003. – С.1.
 34. Zhukovskyy V. Christian Faith and the Public Sphere. A glance at the Ukrainian context / Christians and Politics Portal, January 2011 / http://www.cpportal.org/k/n22654/news/view/465277/383320/Christian-Faith-and-the-Public-Sphere-A-glance-at-the-Ukrainian-context.html
 35. Кіндій О. Деякі міркування про формування сучасної європейської ідентичности: від українського ‘апокаліптизму’ до глобальних демографічних ‘пророцтв’ // буде опубліковано в Збірнику статей філософської сертифікатної програми УКУ, Львів, 2009.
 36. Кіндій О. Збереження природи: ранньохристиянський погляд // Християнин і світ 2 (3) – Львів 2010 – С. 12-15.
 37. Кіндій О. Подолання споживацької ментальності // Пізнай правду 1 січень-березень – Львів 2010 – C. 24-27.
 38. Кіндій О. Подорож закордон: Куди ведеш, Господи? // Пізнай правду 3 липень-жовтень – Львів.
 39. Кіндій О. Трансформація європейської культури в ранньому християнстві // Християнин і світ 3 (4) – Львів 2010 – С. 8-11. - http://xic.com.ua/peredannja-pro/10-peredannja-pro/119-transformacija-jevropejskoji-kultury-v-rannomu-hrystyjanstvi
 40. Петрович М. Містерія літургійної молитви // Християнин і світ. - №3 (4). - 2010. - С. 62-63. - http://xic.com.ua/z-istoriji-duhu/14-molytva/44-z-istoriji-duhu-misterija-liturgijnoji-molytvy
 41. Rudeyko V. Liturgy as prayer that serves to teach (Conference of the International Study Commission on Media, Religion, and Culture Львів, 2004 (http://www.iscmrc.org/english/lvivreport.html
 42. Сабат П. Історія походження та розвитку богослужіння Пассії http://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/lithurgy/great_lent/passii
 43. Сабат П. Поклони і коліноприклонення// До світла. – Рим, 2003 (березень). – С. 32-33.
 44. Сабат П. Свято Переображення Господнього// Парафіяльний вісник Церкви Різдва Пресвятої Богородиці c.м. т. Більшівці, Івано-Франківськ (вид. Нова Зоря), 2007. – № 6-7. – С. 4-8.
 45. Сабат П. Церковні богослужіння за усопших http://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/lithurgy/departed/44848/
 46. Теслюк Г. Ставлення до влади старозавітніх пророків // Християнин і світ. №2. - 2010. - С.4-8. - http://xic.com.ua/biblija-pro/4-biblija-pro/36-stavlennja-do-vlady-starozavitnih-prorokiv
 47. Теслюк Г. Відтворення біблійних розповідей у творах мистецтва // Християнин і світ. - №4. - 2010. - С.4-7. - http://xic.com.ua/biblija-pro/4-biblija-pro/100-vidtvorennja-biblijnyh-rozpovidej-u-tvorah-mystectva


Наукове редагування, переклади, рецензії, співпраця

 1. „Документи Католицької Церкви про шлюб та сім’ю”. Від Лева ХІІІ до Бенедикта ХVI. „Колесо” 2008. Галина Кришталь – науковий редактор.
 2. Барщевський I., о. Михайло Юриста в моїх споминах. Його життя, праця і доба (1987-1982), (= Видання Славонського деканату 3) / підготовка до друку і наукова редакція Т. Барщевський. – Славонський Брод: 2007.
 3. Барщевський Т., Саннікова Т. та ін. Основи християнської етики. Навчальна програма 1-11 класи. – Львів: Свічадо, 2010. – 136 с. [рекомендовано МОН України].
 4. Бойко Ігор – рецензент. Християнська етика. 8 клас. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 88 с.
 5. Венедикт ХVI, Післясинодальне апостольське повчання Verbum Domini [Слово Господнє], 30 вересня 2010 / наук. ред. українського перекладу Т. Барщевський, Львів: Свічадо 2011. – 176 с.
 6. Г. П. Дан. Етика для лікарів, медсестер та пацієнтів. переклад Т. Різун, Львів 2008, с. 200. (о. І. Бойко – науковий редактор)
 7. Димид М. Документи єпархіальних соборів Української Греко-Католицької Церкви (2001-2002), Т. 1 (Під керівництвом), Львів 2003.
 8. Димид М. Документи єпархіальних соборів Української Греко-Католицької Церкви (2001-2002), Т. 2 (Під керівництвом), Львів 2004.
 9. Димид М. Документи Патріаршого Собору Української Греко-Католицької Церкви. Третя сесія. 30 червня - 4 липня 2002 року (Підкерівництвом), Львів, 2002.
 10. Димид М. Богословська редакція книги Вероніки Вільямс «Радість підкорення Йому!» – Львів, 2011. – 120 с.
 11. Димид М. Засновник і головний редактор журналу «Канонічні джерела» 1-8 (2005-2009).
 12. Димид М. Засновник і головний редактор журналу «Метрон» № 1-8 (2003-2011)
 13. Димид М. Переклад книги Івана Водопівця «Еклезіологія», Львів, Свічадо, 1994, – 288 с.
 14. Дуда Н., Л. Цюпа, А.Козіброда, Моя мандрівка з Ісусом та друзями / богослов. ред. Т. Барщевський, Львів: Свічадо, 2007.
 15. Єрусалимська Біблія Новий завіт і Псалми зі вступами і коментарями з «La Bible de Jerusalem» / богослов. ред. Т. Барщевський. – Львів: Свічадо, 2009. – 900 с.
 16. Жуковський В. Богословська редакція книги „Святі отці про молитву та духовну тверезість”. Львів, Свічадо, 2007. – 352 с.
 17. Жуковський В. Богословська редакція книги „Святі отці про молитву та духовну тверезість”. Львів, Свічадо, 2007. – 352 с.
 18. Жуковський В. Богословська редакція книги о. д-ра. Володимира Ґруца «Святе таїнство покаяння у світлі Христового Воскресіння.Розуміння Cповіді в Українській Греко-Католицькій Церкві», 2011 (готується до друку).
 19. Жуковський В. Богословська редакція книги Олександра Шмемана „Євхаристія: Таїнство Царства”. Львів, Свічадо. – 272 c.
 20. Жуковський В. Богословська редакція книги Оторіно Паскуато „Миряни у Йоана Золотоустого”. Львів, Свічадо. – 248 c.
 21. Завійський Р. Рецензія на книгу: Аржаковський А. Отець Сергій Булгаков. Нариси про християнського філософа та богослова. Пер.з фр. - Львів: Видавництво УКУ, 2007
 22. Завійський Р. Petro Galadza, “Reception of the Second Vatican Council by Greek Catholics in Ukraine” in Ковчег (збірник статей з церковної історії). Український переклад у Koвчег, Збірник статей з церклвної історії, Науковий журнал Інституту Історії Церкви, том. 3, (Львів: 2001), стор. 377–402
 23. Завійський Р. Vittorio Peri, “The Pentarchy: An Ecclesiastical Institution and Its Canonical Theological Theory” in Ковчег (збірник статей з церковної історії). Український переклад у Koвчег, Збірник статей з церклвної історії, Науковий журнал Інституту Історії Церкви, том. 3, (Львів: 2001), стор. 55–121.
 24. Завійський Р. Церква і спорт на шляху до співпраці. Редактор: Роман Завійський. Галицька видавнича спілка, Львів 2002.
 25. Збірник статей: «Польська та українська сім’я перед викликами сучасності». Львів 2010. Галина Кришталь – науковий редактор.
 26. Йоан Павло ІІ. Енцикліка „Veritatis splendor” (в очікуванні видання у видавництві Кайрос). Галина Кришталь – науковий редактор.
 27. Катехизм Католицької Церкви: Компендіюм / ред. перекладу та богослов. ред. С. Шевчука, Л. Цюпи, Т. Барщевського. – Свічадо: Львів, 2008. – 200 с.
 28. Кіндій О. Дідахе. Повчання дванадцятьох апостолів. Переклад з грецької і вступ. Львів: Український Католицький Університет; Монастир „Свято-Іванівська Лавра”; Свічадо, 2002.
 29. Кіндій О. Яків Нідельман. Серце філософії. Переклад з англ. Львів: Літопис, 2000.
  Методологія перекладу богослужбових текстів на українську мову (проект) / ред. о. Тарас Барщевський / Львів: Літургійа рада УГКЦ, 2008.
 30. Моя Україна – Божа родина: роботи переможців літературного «Моє серце промовляє до батьків» та образотворчого «Моя Україна – Божа родина» конкурсів, присвячених Року захисту духовного світу дитини, / за редакцією с. Луїза Цюпа, Т. Барщевьский, п. Галина Добош. – Львів: Свічадо, 2007
 31. Папська Біблійна Комісія. Тлумачення Біблії в Церкві / наук. ред. українського перекладу Т. Барщевський, – Львів: Свічадо, 2010. – 148 с.
 32. Пісня пісень: Пісня подружжя. Вступ і коментарі Джанфранко Равазі / перекл. вступу та коментарів з італійської О. Бодак, наук. ред. Т. Барщевський – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 204 с.
 33. Посібник для катехита: 10 клас „Життя людини у Христіі”. / наукова рецензія Барщевський Т.– Львів: Свічадо, 2010.
 34. Переклад статтей з польської на українську, а також: К. Войтила. Любов і відповідальність (готується до друку). Переклад – Галина Кришталь.
 35. С. Шварц. Моральна проблематика аборту. „Колесо” 2008. Галина Кришталь – науковий редактор.
 36. Святе Письмо Старого та Навого Завіту. Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами / переклад тексту о. Іван Хоменко, опрацювання перекладу Й.
 37. Мартинець, А. Великий, Т. Олійник, І. Патрило, С. Феденяк, Р. Головацький, М. і В. Ваврик, О. Купранець, мовна редакція: І. Костецькик, В. Барка, М. Орест-Зеров. – Рим: Видавництво оо. Василіян, 1963 [нове, поправлене видання / ред. поправок: Т. Барщевський. – Львів: Місіонер; Свічадо; УБНТ, 2007. – 1125+350 с.]
 38. Синод Єпископів Української Греко-католицької Церкви, Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: “Христос – наша Пасха” / секретар комітету по написання Катехизму Т. Барщевський. – Львів: Свічадо, 2011. – 336 с. + 64 іл.
 39. Словник біблійного богослов’я / за редакцією Ксав'є Леон-Дюфура, Жана Люпласі, Августина Жоржа, П'єра Грело, Жана Гійє, Марка-Франсуа Лакана, / переклад на укр. мову під загальною редакцією Вл. Софрона Мудрого, ЧСВВ… Т. Барщевський. – [Жовква]: Місіонер, 22010 – с. 992.
 40. Смицнюк П. Flōrofsky G., «Ē problikatikē tēs epanenōseōs tōn christianōn», Theologia 81(2010)119-136 (переклад з російської на новогрецьку).
 41. Сохань Г. Підручник. Основи Християнської Етики. 6 клас. / наукова рецензія Барщевський Т. – Львів: Вид-во Світ, 2008 – 136 с. [рекомендовано МОН України]
Більше