The Important Manuscript for the Studies of Kyiv Church of the XV-XVI Centuries Saint Worshippings. By Petro Sabat Print

p_sabat.jpgСеред багатьох рукописних кириличних требників, що збереглися до сьогодення, требник Київський XV ст. (зберігається в Апостольській ватиканській бібліотеці у фонді Борджіо-Ілліріко №15), який був книгою митрополита Київського Ісидора (1433-1458), а на відміну від інших упродовж століть привертав до себе увагу багатьох церковних дослідників. По-перше, тому що він був не тільки святительським требником, а й требником митрополичим, по-друге, тому що він містить тексти богослужень як требника, так і архиєратикона, а по-третє, тому що він подає також церковно-канонічні документи Київської Церкви. Цей рукописний требник не перестає бути актуальним і нині.
У цій публікації стисло представимо історичні та палеографічні дані про рукописний Київський требник, святительські богослуження, які він містить, та його значення для сучасного богослуження.

Завантажити

Більше