Догматичне богослов’я Print

Монографії

 1. Димид М. Греко-католицька еклезіологія – Херсонеське таїнство свободи, Львів 2007.
 2. Димид М. Отець Іван. Христовий воїн на чужині, Львів 2008.
 3. Димид М. Про віру, святі таїнства, життя Церкви, Львів 2009.
 4. Димид М. Про Святе Письмо, секти та спасення, Львів 2010 (Співавтор).
 5. Zhukovskyy V. The notion of the Deification of the Human being in Greek Theology. (Master’s Thesis). – Leuven, 2000.

 

Наукові статті

 1. Димид М. «Gli apporti ecclesiologici di Suа. Ecc. Josyf (Slipyj)», Folia Teologica 10 (Budapest 1999) 155-178.
 2. Димид М. «Концепція Богословської Освіти в Україні» (ред.), Богословія 64 (2000) 6-25.
 3. Димид М. «А що після візиту єпископа Риму в Україну» Богословія 66-1 (2002) 13-19.
 4. Димид М. «Недосяжна еклезіологічна ідентичність нащадків колишньої Київської Церкви», Богословія 66-1 (2002) 157-165.
 5. Димид М. «Патріархат: передумови створення і реальність», Сопричастя 2 (2002) 112-130.
 6. Димид М. «Ekleziologia Ukrajinskiej gréckokatolickej cirkvi: Z Podhl'ady do buducnosti», Vychodna katolicka teologia v premenach casov. Koszyce 2004.
 7. Димид М. «L’ecclésiologie du martyre». Actes du Colloque «Sang des martyrs, Semence d'Eglise» Paris, 2004, Supplément à la revue l’Eglise dans le Monde № 123, 3 trimestre, 83-85.
 8. Димид М. «Survol de l’Eglise Greco-Catholique Ukrainienne», Le Lien 3 (2004) 65-67.
 9. Димид М. «Méditation sur l’Eglise», Le Lien 3 (2004) 69-78.
 10. Димид М. «Поняття Церкви в сьогоднішній культурі». Історія релігій в Україні: науковий щорічник (2005), кн. 2. Львів 2005, 454-461.
 11. Димид М. «Євхаристійне сопричастя», Патріярхат 11-12 (2005).
 12. Димид М. «Слово». – Вступ до видання: Лист Івана Павла ІІ до Митців. Львів 2006.
 13. Димид М. «Віра Київської Церкви – в єдиному євхаристійному жертвоприношенні». Патріярхат 1 (2006) = http://www.patriyarkhat.org.ua/ukr/archive/article;202;392/
 14. Димид М. «Послання Церков з нагоди 60 річчя Львівського Псевдо-собору: Критичний аналіз», Метрон 4 (2006) 28-54.
 15. Димид М. «Просвіщення», Метрон 4 (2006) 124-168.
 16. Димид М. «Kresťanská iniciácia». Vysluhovanie sviatostí podl'a Malého trebníka» (Recensione ruthena), Prešov 2007, 90-121.
 17. Димид М. «Висновки та пропозиції Конгресу богословів УГКЦ «Євхаристійне сопричастя – виклик традиції та сучасності для традиційних Церков», скликаного Українським Богословським Науковим Товариством у Львові 2-4 січня 2007 р.Б.» – Від імени учасників Конгресу митр. прот. д-р Михайло Димид, голова Українського Богословського Наукового Товариства, Патріярхат 3 (2007).
 18. Димид М. «Що Богу миле і людей з’єднює – Архимандрит Унівський Климентій Шептицький про Церкву», Патріярхат 7-8 (2008).
 19. Димид М. «Природа і місія Церкви» в контексті УГКЦ», http://www.ecumenicalstudies.org.ua/konferentsiji/830/2007/04/19/90 = http://icl.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=66. = Метрон 5-6 (2009) 36-62.
 20. Димид М. «Чи перспективна екуменічна позиція УГКЦ?», Богословія 65 (2001) 94-109.
 21. Димид М. «Психологія Сходу: кроки щодо вирішення окремих проблем, порушених у книзі Володимира Соловйова «Росія і Вселенська Церква». Метрон 2 (2004) 33-36.
 22. Димид М. «Свят-Вечір (Символіка Свят-вечірньої проскомидії)», Історія релігій в Україні: науковий щорічник (2007), кн. 2. Львів 2007, 454-461 = Львівські Архиєпархіяльні Вісті 12 (2005) 32-46.
 23. Димид М. «Соціальна роль та функції Церкви і її моральне призначення». Науковий вісник Чернівецького університету, вип. 242-243 (2005), 15-20.
 24. Димид М. «Klęska głodu w roku 1933 i jej reperkusje dla stworzenia Bożego – człowieka», Colloquia Theologica 9, Opole 2008. S. Rabiej (red.).
 25. Димид М. «Un regard ukrainien sur les problèmes majeurs des relations entre l’Ukraine et la Russie», Colloquia Theologica 10, Opole 2009. S. Rabiej (red.), Chemins de réconciliation en Europe.
 26. Жуковський В. Християнська віра перед лицем економіко-політичної кризи в Україні // Матеріали Х науково-практичної конференції «Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії», організованою Національною академією управління і Центром перспективних досліджень, м. Київ, 20 травня 2010 р. Публікація в збірці Матеріалів конференції.
 27. Жуковський В. Поняття dynamis і проблема осмислення присутності божественного буття у світі у філософії досократиків // Людина. Світ. Суспільство. (До 175-річчя Філософського факультету). Дні науки Філософського факультету – 2009: міжна. наук. конф., 21 – 22 квіт. 2009 р.: матеріали допов. та вист. – К.: 2009. – Ч. І. – С. 24 – 26.
 28. Жуковський В. Природа і завдання богословського пізнання істини: східнохристиянський погляд // Колегія. – 2009. – №5-6 (18-19). – С.368-386.
 29. Жуковський В. Догматичність християнського праксису і постмодерна туга за онтологічним досвідом (Східнохристиянський погляд на значення догмату для сучасності) // Матеріали І Всеукраїнської конференції 19-20 листопада 2009 р. «Майбутнє богослов’я в Україні». – Київ: Інститут релігійних наук св.Томи Аквінського, 2009. – С. 34-48.
 30. Жуковський В. Бог як трансцендентність та іманентність у філософії Юстина Філософа // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. № 8. Філософські науки. Луцьк. – 2007. – С. 154 – 159.

Науково–популярні статті

 1. Димид М. УГКЦ между Востоком и Западом // Der Bote Вестник 1.2011. с. 26-27. http://www.elkras.ru/arhiv/derbote/derbote_vestnik_2011/derbote_vestnik_n1_2011.jdx.
 2. Димид М. Пасха: каким должен быть состав пасхальной корзины. http://www.cerkva.od.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemid=121.
 3. Димид М. "Що ж це за свято - Великдень?". http://www.plast.org.ua/news?newsid=6029.
 4. Димид М. Вплив патріарха Любомира на розвиток синодальності і УГКЦ. http://issuu.com/sobornews/docs/1.2011?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/color/layout.xml&backgroundColor=A4112B&showFlipBtn=true.
 5. Димид М. Le Cardinal Lubomyr Husar symbole pour l’Eglise greco-catholique d’Ukraine // Bulletin Paroissial № 24. Avril 2011. Paroisse catholique de rite byzantine Saint-Irénée de Lyon. p. 18-21.
 6. Димид М. Критерії помісности Юрія Саквука. http://theology.in.ua/article_print.php?id=40956&name=theme&_lang=ua&.
 7. Жуковський В. «Містичний емпірик» теологічному інтелектуалу / http://xic.com.ua/z-zhyttja/21-problema/168-lmistychnyj-empirykr-teologichnomu-intelektualu (14.12.2011)
 8. Жуковський В. Критерії оцінки розвитку богослов’я і небезпеки квазібогословлення / Журнал «Християнин і світ» www.xic.com.ua (1.12.2011)
 9. Zhukovskyy V. Christian Faith and the Public Sphere. A glance at the Ukrainian context / Christians and Politics Portal, January 2011 / http://www.cpportal.org/k/n22654/news/view/465277/383320/Christian-Faith-and-the-Public-Sphere-A-glance-at-the-Ukrainian-context.html
 10. Жуковський В. Християнин і світ української політики / Християнин і світ. – №2. – 2010. – С.2-3 (www.xic.com.ua)
 11. Жуковський В. Людина сотворена Богом, щоб стати богом // Християнин і світ. – 2010. – № 2 – С. 74-78. (www.xic.com.ua)
 12. Жуковський В. Християнин і світ довкілля / Християнин і світ. – №3. – 2010. – С.2-3.
 13. Жуковський В. Містика матерії, або довкілля як божественне середовище // Християнин і світ. – 2010. – № 3 – С. 16-18. (www.xic.com.ua)
 14. Жуковський В. Християнин і світ творчості / Християнин і світ. – №4. – 2010. – С.2-3. (http://xic.com.ua/slovo-redaktora/11-hrystyjanyn-i-svit-tvorchosti)
 15. Жуковський В. Післямова до двох томів українського перекладу Добротолюбія «Паїсія Величковського». – Львів: Свічадо. 2009. – 45 000 знаків.
 16. Жуковський В. Через Воплочення до Обожествлення / Арка, Львів, 1, 2003. – С.1.

Наукова редакція, переклади, співпраця

 1. Димид М. Переклад книги Івана Водопівця «Еклезіологія», Львів, Свічадо, 1994, – 288 с.
 2. Димид М. Богословська редакція книги Вероніки Вільямс «Радість підкорення Йому!» – Львів, 2011. – 120 с.
 3. Жуковський В. Богословська редакція книги „Святі отці про молитву та духовну тверезість”. Львів, Свічадо, 2007. – 352 с.
 4. Жуковський В. Богословська редакція книги Олександра Шмемана „Євхаристія: Таїнство Царства”. Львів, Свічадо. – 272 c.
 5. Жуковський В. Богословська редакція книги Оторіно Паскуато „Миряни у Йоана Золотоустого”. Львів, Свічадо. – 248 c.
 6. Жуковський В. Богословська редакція книги о. д-ра. Володимира Ґруца «Святе таїнство покаяння у світлі Христового Воскресіння. Розуміння Cповіді в Українській Греко-Католицькій Церкві», 2011.
 7. Смицнюк П. Flōrofsky G., «Ē problikatikē tēs epanenōseōs tōn christianōn», Theologia 81(2010)119-136 (переклад з російської на новогрецьку).
Більше