Acta studiosa. Vol. 6 Print

b_250_0_16777215_0___images_stories_books_4.jpg

Зміст

Переднє слово


с. Ігнатія Гаврилик (ЧСВВ).
Природа Богословлення у творах
св. Григорія Богослова


Вступ
Розділ І
Загальний огляд поняття «Богослов’я»

І. 1. Зародження і розвиток поняття «богослов'я»
І. 1. 1. «Богослов'я» в античній філософії
І. 1. 2. Богослов'я — наука про Пресвяту Тройцю
І. 1. 3. Богослов'я та ікономія
І. 2. Богослов'я — наука про незбагненне
І. 2. 1. Непізнаванність Божественної сутности
І. 2. 2. «Таїнство богослов'я»
І. 2. 3. Сходження на стрімку гору богослов'я
І. 2. 4. «Теологія» та «технологія»
І. 3. Богослов'я — участь у житті Пресвятої Тройці
І. 3. 1. Ісус Христос — істинний богослов
І. 3. 2. Богослов — свідок і провісник Божества
I.4. Богослов'я та любомудрів
І. 4. 1. Три значення любомудрія
I. 4. 2. Богослов'я як християнське любомудрів та післанництво

Розділ II
Богослов’я у світлі вчення про обожествлення

II.1. Короткий огляд розвитку вчення про обожествлення
II. 1. 1. Св. Іриней Ліонський
II. 1. 2. Оріген та св. Іпполит Римський
II. 1. 3. Св. Атанасій Великий
II. 1. 4. Контекст боротьби з єресями
II. 2. Вчення про обожествлення у св. Григорія Богослова
II. 2. 1. Зв'язок між обожествленням та богословленням у мислі св. Григорія Богослова
II. 2. 2. Сотворення як початок обожествлення
II. 2. 3. Обожествлення — шлях до богопізнання
II. 2. 4. Гріхопадіння та відновлена можливість обожествлення

II. 3. Обожествлення як можливість богословлення
II. 3. 1. Спорідненість між Богом та людиною
II. 3. 2. Історія розвитку поняття «ум»
II. 3. 3. Роль ума в людині
II. 3. 4. «Що не сприйняте, те не зцілене»
II. 3. 5. Обожествлений ум — «знаряддя» богословлення
II. 3. 6. Від «praksis» до «teoria»
II. 3. 7. Особлива роль Святого Духа

Розділ III
Богослов’я як служіння в церкві і для церкви

III. 1. Покликання до богословського служіння
III. 2. Богослов'я як служіння Слову
III. 3. Богослов'я — містагогійне служіння

Висновки

Список використаних джерел та літератури
Додаток.
Слова во святих отця нашого Григорія Богослова,
архиєпископа Константинограда

Список скорочень


Катерина Свідзинська. Послання Церков Ліону та В'єни до Церков Азії та Фрігії

Розділ І
Культурно-історичний контекст

І. 1. Галлія як провінція Римської імперії
І. 2. Релігія кельтів
І. 3. Римські культурні та релігійні впливи на Галлію
І. 4. Християнізація Галлії
І. 5. Церкви у Ліоні та В'єні
І. 6. Переслідування християн у Ліоні
І. 7. Історія створення Послання

Розділ II
Мучеництво як боротьба з дияволом у посланні
Церков Ліону та В'єни до Церков Азії та Фригії

II. 1. Основні аспекти богослов'я мучеництва
II. 2. Боротьба з дияволом як центральний аспект богослов'я мучеництва у Посланні
II. 3. Деякі інші аспекти боротьби
II. 4. Завершення і результати боротьби

Бібліографія

Додаток
Послання Церков Ліону та В'єни до Церков Азії та Фригії


с. Атанасія Сметаняк (ЗСПР). Атанасій Александрійський. Життя Антонія Великого


Вступ
Розділ І
Історичні умови, авторство та особливості  написаня життя Антонія

I.1. Виникнення монашества на Сході
I.2. Гіпотези щодо Атанасієвого авторства Життя Антонія
I.3. Дата, місце написання твору та адресат

Розділ II
Духовність Антонія Великого

II. 1. Життєвий шлях Антонія Великого
I. 2. Деякі найважливіші елементи подвижництва Антонія Великого
II. 2. 1. Втілення в життя Божого слова
II. 2. 2. Молитва і чування як могутні засоби до осягнення єдности з Богом
II. 2. 3. Роль усамітнення в житті подвижника
II. 2. 4. Необхідність аскези для духовного поступу
II. 2. 5. Перемога в боротьбі з демонами як ознака Преображення людини

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Додаток.
Атанасія, Архиєпископа Александрійського, Послання до монахів, котрі на чужині, про життя блаженного Антонія Великого

Список скорочень

Більше