Віктор Жуковський. Процедура оцінки якості науково-педагогічної праці академічного складу ВНЗ Друк

Головні вимоги щодо забезпечення якості праці академічних працівників прописані в «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти». Згідно з цим документом «навчальні заклади повинні мати у сво­єму розпорядженні певні процедури і критерії, які б засвідчу­вали, що викладачі, які працюють із студентами, мають відпо­відну кваліфікацію і високий фаховий рівень для здійснення своїх службових обов’язків. Ті, хто здійснюють зовнішню перевірку навчального закладу, мають про них знати і оцінити їх у кінце­вому звіті про перевірку». Для того щоб дотримуватись цього стандарту і повноцінно залучати до науково-педагогічного про­цесу викладачів як найважливіший навчальний ресурс, необхідно дотримуватись головних рекомендацій, які є підґрунтям для нього. [...]

Завантажити

Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі //
вид. "Компанія "Манускрипт"", Львів 2014, с. 112-129

Більше