Томаш Шпідлік. Духовність християнського сходу Друк

b_250_0_16777215_0___images_stories_books_10.jpg

Зміст
Вступ    
Духовне богослов'я


Розділ І
Джерела

 

1.Загальні джерела    
Святе Письмо    
Традиція Церкви    
Введення християнства у традиції народів    
Юдеохристиянське середовище    
Еллінізм    
Постава Отців щодо філософії    
Гетеродоксальні письменники

2.Духовна література окремих Церков    
Греки та візантійці    
Копти
Ефіопи    
Сирійці    
Вірмени    
Грузини    
Слов'яни

3.Течії східної духовності    
Критерії розрізнення    
Первісна, "практична" духовність    
Інтелектуалістична духовність та народження містики
Духовний досвід, духовність серця    
Космічна духовність, почитання образів    
Кеновітична тенденція, церковна духовність    
Назви, які давалися духовному вченню    

Розділ II
Життя у Бозі

Духовне    
Особове замешкання Духа    
"Єдиний дух з Господом"    
"Душа душі людської"    
Дія Духа в душі, в тілі, у Всесвіті    
Християнське життя - це поступове "одухотворення"

2. Для Ісуса Христа    
Христологічність християнського життя    
Найменування Христа    
Діло єднання, здійснене Христом    
Поклоніння Христові    
Культ людськості Ісуса Христа    
Наслідування Христа    
Наслідування святих

3.До Отця    
Проблема Бога в давньогрецькій думці    
Бог християнського об'явлення — Отець
"Найвища єдність" у Трійці    
Обожествлення    
Рівноварті вирази    

Розділ III
Нове життя

1.Образ і подоба Божа    
Важливість питання    
Тема образу в Біблії та в елліністичній філософії    
Людина як "образ Божий", образ Трійці    
"На" образ Божий.    
Розрізнення між образом та подобою    
Просування від образу до подоби    
Місце образу    
Що є образом Божим — лише душа, людина в цілому
чи тільки "дух"?    
Образ і зло

2.    Природне життя    
Природний закон    
Відмінність у значенні слова "природа" на Заході та на Сході
Блаженне життя    
Вічне життя    
Спасіння душі    
Виключення тілесності?    
Заперечення "духовного егоїзму"

3.    Поступ у духовному житті    
Необхідність поступу    
Назви ступенів    
Praktike, fisike, teologike    
Значення щаблів духовного життя

4.    Усвідомлення благодаті    
Пряме пережиття Духа?    
Засудження православними тези мессаліян    
Духовні почуття — "ознака оживотворення душі". . .    
Досвід, опосередкований знаками    
Найвищий знак Духа — любов, що виявляється
у мучеництві    
"Справжній гностик"

Розділ IV
Християнська антропологія

1.    Самопізнання    
Моральний аспект самопізнання    
Покора    
Психологічний аспект самопізнання    
Людина внутрішня-зовнішня    
Тіло—душа—дух    
Різні аспекти "трихотомії"

2.    Дух і душа    
Життя за Духом    
Духовне чуття    
Сумління    
Природа душі    
Божественне походження душі, її духовність
Безсмертя душі    
Поняття свободи у греків    
Християнська свобода    
Свобода "структурна" і свобода вибору: eleutheria та proairesis    
Щоб спастися, "достатньо хотіти цього"    
Частини та властивості душі

3.    Серце    
Важливість цієї теми для східної духовності
Точка дотику між людиною та Богом    
Серце — єднальне начало людини    
Почуття серця    
Увага до серця

4.     Тіло    
Тіло в античності та в Біблії    
Тіло у писаннях Отців Церкви та духовних письменників
Реакція православних проти дуалізму    
Тіло і душа — їх таємничий союз    
Афоризми про тіло
Стать    
Хвороби    
Смерть

Розділ V
Духовна космологія

1.    Світ і Боже Провидіння    
Проблема світу в античності    
Світ у Святому Письмі    
Добро і краса світу, створеного для людини    
Єдність обожествленого світу    
Боже Провидіння чи доля?    
Божественна ойкономія    
Визначення Провидіння та його мета. Його поділ    
Особисте провидіння та закон світу    
Здатися на волю Провидіння

2.    Зло і Провидіння    
Проблема зла    
Спростування хибних поглядів на походження зла    
Proairesis - джерело всякого зла    
Боже Провидіння у злі    
Корисність страждань для грішника    
Страждання праведних    
Христоподібне страждання    
Божественна paideia    
"Що ніхто не страждає хіба сам від себе" (Іван Золотоустий)

3.    Космічне покликання людини    
Місія людини у світі    
Очищення світу та поступове обожествлення    
Історія світу    
Коли промине старий світ        
Апокатастазис чи прогресивна концепція?    

Розділ VI
Духовна соціологія

1.    Універсальність християнської любові    
Людина — суспільна істота
Єдність в любові до Бога та до ближнього    
Загальний принцип: універсальність, безконечність,
рівність любові    
Труднощі здійснення: порядок любові    
Численність націй    
Християнський космополітизм    
Російський месіанізм

2.    Єдність у Христовім Тілі    
Церква    
Небесна Церква    
Культ Матері Божої    
Чернечі братства    
Восхваляння спільного життя    
Дружба    
Родина    
Світське суспільство

3.    Конкретні обов'язки людини в суспільстві    
Негативний та позитивний принципи    
Взірець християнського життя    
Братерське напоумлення — діло милосердя    
Служіння словом    
Милостиня    
Обов'язок трудитися    
Практикування любові в монастирях    
Апостольська місія ченців    
Виховання молоді

Розділ VII
Негативний праксис

1. Праксис    
Духовне життя - Боже діло    
Термін "праксис    "
Аскеза        
Відмова, зречення    
Скидання    
Умертвляння    
Стриманість

2.    Очищення від гріха    
Очищення    
Стан гріха    
Повна відповідальність за гріх    
Гріх як незнання    
Переступ заповідей, образа Бога    
Класифікація гріхів    
Наслідки гріха    
Суспільний та космічний аспект гріха

3.    Покаяння    
Закликдо покаяння    
Істотні елементи покаяння    
Таїнство покаяння    
Єпітимії та діла покути

4.    Пентос    
Постійна скруха    
Причини скрухи    
Наслідки, спричинені скрухою, та способи її досягнення

Розділ VIII
Втеча від світу та відречення від плоті

1.    Християнин не є від світу цього    
Втеча від світу в грецькій думці    
Втеча від світу в християнстві    
Різні аспекти втечі від світу    
Убогість    
Подвійна духовність?

2.    Самотнє життя    
Внутрішня (афективна) і реальна (ефективна) втеча від світу    
Втеча від світу в традиції гесихастів    
Похвала пустельницькому життю    
Різні форми пустельницького життя

3.    Втеча від світу у кеновітизмі    
Життя спільне, але відділене від світу    
Гості    
Родичі     
Мовчання    
Заборона сміху    
Втеча від розбрату, єдинодушність

4. Відмова від плоті    
Стриманість — у широкому й більш вузькому значенні
Павлова основа вчення про відмову від плоті    
Чистота    
Шлюб    
Дівицтво    
Вдівство і другий шлюб    
Збереження чистоти    
Уникати жінок і безбородих юнаків    
Умертвляння плоті    
Піст    

Розділ IX
Духовна битва


1.    Боріння проти злих духів    
Битва видима і невидима    
Необхідність боротьби    
Лукавий    
Сила злих духів    
Екзорцизм

2.    Logismoi    
Боротьба проти лихих думок    
Поняття logismos    
Визначення logismos    
"Пристрасна" думка    
Походження лихих думок    
Ступені проникнення лихої думки в серце

3.    Оберігання серця    
"Звільнення від думок"    
Спосіб побороти лихі думки    
Розпізнавання духів    
Розпізнавання як дар Божий, духовне мистецтво
та плід досвіду    
"Психологічні" правила в залежності від способу дії духів
Виявлення думок    
Іспит сумління

4.    Вісім лихих думок
Теорія про вісім головних, або "родових" помислів    
Порядок logismoi і список латинян    
Обжерство    
Розпуста    
Сріблолюбство    
Сум    
Гнів    
Нудьга (униніє)    
Марнославство    
Гордість    
Корінь всяких лихих думок — філавтія (самолюбство)    
Сваволя

Розділ X
Очищення пристрастей

1.    "Недуга душі"    
Філософські теорії пристрастей    
У християнських письменників Сходу.    
Пристрасті, вразливість, людська тлінність    
Перетворення пристрастей

2.    Апатея    
Біблійна ревність    
Стан миру — філософський ідеал греків
Християнська адаптація цього ж ідеалу    
Божа безпристрасність    
Властивість воскреслого тіла    
Євагрій: апатея уподібнює людину до ангелів    
Мессаліяни    
Апатея — це не відсутність страждань чи вразливості    
Апатея — це не відсутність 1о£І8тоі    
Апатея — це внутрішня сила, здатна
протистояти пристрастям    
Апатея та любов    
Апатея та гноза    
Апатея та безгрішність    
Ознаки апатеї    
Засудження "апатеї" з боку західних Отців

Розділ XI
Позитивний праксис

1. Божа воля
Послух Божій волі
Послух духовному отцеві    
Ієрархічний послух    
Послух особі чи писаному законові?    
Послух Божим заповідям    
Приписи — поради, християнська — чернеча духовність

2.    "Шлях чесноти"    
Чеснотливе життя    
Аксіоми про чесноти    
Складність і легкість чеснотливого життя    
Єдність чеснот    
Родовід чеснот

3.    Любов    
Досконалість полягає в любові    
Три заперечення    
Грецькі терміни    
"Любов" у грецькій філософії, підсумок у трьох пунктах
Вчення християн    
Eros і agape, amor concupiscentiae et amor behevolentiae
Перша заповідь    
Божа любов: ерос чи агапе?    

Розділ XII
Молитва

1.    Суть молитви    
Надзвичайна краса і необхідність молитви    
До кого ми молимося?    
Визначення молитви    
Молитва прошення    
Восходження духа до Бога

2.    Ступені та типи молитви    
Ступені молитви    
Літургічна молитва    
Ікони    
Символ церкви — будівлі

3.    Безперестанна молитва    
Моліться без перерви (1 Сл. 5, 17)    
Практикування коротких молитов    
Ісусова молитва    
Три стадії Ісусової молитви
"Психофізичний", "науковий" метод    
Російський прочанин    
Рефлексії на тему "Ісусової молитви"

Роздіа XIII
Споглядання

1.    Природа споглядання    
Визначення та терміни    
Theoria та гноза    
"Контемплятивний Схід"    
Незбагненність Бога

2.    Предмет споглядання    
Це не "поверхня" речей    
Це не філософський логос    
Тheoletes logos

3.    Орган споглядання    
Початок споглядання — через чуття    
Nus- божественна властивість    
Nus обожествлений і очищений    
Праксис веде до теорії    
Нема справжнього пізнання без любові    
Від віри до гнози

4.    Поступ у спогляданні    
Ступені    
Споглядання природи    
Споглядання невидимих істот    
Споглядання провидіння та суду    
Тheologia    
Екстаз

5.    Результати споглядання    
Постійна пам'ять про Бога    
Переродження і святість    
Божа слава    
Висновок

Вибрана бібліографія

Тексти, рекомендовані для читання

Предметний покажчик    

Покажчик власних імен


Більше